การซื้อสินค้าของลูกค้า

1. ทำการเลือกซื้อสินค้าลงตะกร้า โดยกดที่รูปตะกร้า เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดสินค้า
โดยกดปุ่ม Add to cart (สามารถใส่จำนวนได้)

1

2

2. การตรวจดูสินค้าที่อยู่ในตะกร้า สามารถกดดูได้ที่ View Cart หรือ My Basket

3

3. ระบบแสดงรายละเอียดของสินค้าในตะกร้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อถูกต้อง ให้กดปุ่ม Proceed to Checkout

4

4. หลังจากนั้นให้ทำการกรอกรายละเอียดของใบเสร็จ
หากที่อยู่จัดส่งสินค้าเป็นคนละที่อยู่กับใบเสร็จ
ให้เลือก “Ship to a different address”
เพื่อกรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

5

5. หลังจากกรอกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Place Order

6

6.  เป็นอันสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า

7

7. ลูกค้าจะได้รับ E-mail เพื่อยืนยันว่า ผู้ดูแลระบบ ได้รับ Order เป็นที่เรียบร้อย
หลังจากนั้นรอผู้ดูแลระบบ ติดต่อไปยังลูกค้า

8

การตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้า

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ ให้เลือกเมนู My Account

1

2. ระบบจะแสดง Order คำสั่งซื้อที่ลูกค้าที่ได้สั่งสินค้า
หากต้องการดูรายละเอียด ให้กดปุ่ม View
23. แสดงรายละเอียดของ Order ที่ได้สั่งสินค้าไป

3