อุปกรณ์มินิสปริงเกลอร์ MS 351-0904

Barcode:  8855638003662

SUPER PRODUCTS
JS
ขาปักสูง 40 ซม.
การใช้งาน ยึดสปริงเกลอร์ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
ใช้กับหัวรุ่น Mini และหัวฉีดสเปร์ยรุ่น NS360x2, NS360, SP180, SP360, FS90E, FS360

฿8.50


* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า