Test

- เฉพาะในจังหวัดภูเก็ต เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ฟรี

 

 

- สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ทางร้านจะส่งสินค้า ให้ทางขนส่ง โดยคิดราคาขนส่งตามความจริงที่ขนส่งกำหนดให้