Banner fabfurn-01

banner72-01
 • Latest Products
 • 13

  ที่ใส่ทิชชู่แบบตั้ง ทองเหลืองรมดำ

  ฿1,015.00 Add to cart
 • 14

  ที่ใส่ทิชชู่แนวตั้งทองเหลืองเงาM3

  ฿1,150.00 Add to cart
 • 39

  กระเบื้อง ตะขอคู่ 15x15cm.

  ฿450.00 Add to cart
 • 15

  มือจับทองเหลือง No.77

  ฿200.00 Add to cart
 • 16

  ห่วงจับชบาห่วงลายใบไม้ H-B2N2-KS สีทองรมดำ

  ฿590.00 Add to cart
 • 17

  ห่วงจับลีลาวดีH-B1N1-Kสี3น้ำตาลแดง

  ฿450.00 Add to cart
 • 18

  มือจับทองเหลือง M.037

  ฿250.00 Add to cart
 • 19

  มือจับทองเหลือง No.257

  ฿250.00 Add to cart
 • 37

  ราวผ้าทองเหลือง ชบา รมดำ

  ฿1,550.00 Add to cart
 • 20

  ห่วงจับดอกประจำยามเล็ก H-B9N1-K สีรมดำ

  ฿890.00 Add to cart
 • 21

  ตะขอแขวนทองเหลืองหัวช้าง 17 ซม.

  ฿690.00 Add to cart
 • 22

  ปุ่มจับลีลาวดีH-B1S1สี3 น้ำตาลแดง

  ฿180.00 Add to cart
 • 24

  ปุ่มจับดอกไม้ H-BCS1สี3 น้ำตาลแดง

  ฿180.00 Add to cart
 • 38

  ก๊อกนกกระจอก T-D1N1สี3 ทองเหลืองรมดำ

  ฿685.00 Add to cart
 • 25

  ห่วงแขวนผ้า ดอกชบา รมดำ

  ฿590.00 Add to cart
 • 28

  ห่วงแขวนผ้า ลีลาวดี เขียว

  ฿490.00 Add to cart
 • 29

  ห่วงแขวนผ้า ลีลาวดี รมดำ

  ฿550.00 Add to cart
 • 36

  ราวผ้าทองเหลือง ลีลาวดี รมดำ

  ฿1,450.00 Add to cart
 • 30

  ห่วงแขวนผ้า นกกระจอก เขียว

  ฿690.00 Add to cart
 • 31

  ตะขอแขวนอินเดีย เดี่ยว 4×4 ใหญ่

  ฿290.00 Add to cart
 • 32

  ก๊อกเดี่ยวผนัง ทองเหลืองรมดำ

  ฿3,100.00 Add to cart
 • 34

  ก๊อกน้ำทองเหลืองรูปผีเสื้อ T-FEN1 รมดำ

  ฿630.00 Add to cart
 • 33

  ก๊อกน้ำทองเหลืองวัวนม T-FDN2

  ฿690.00 Add to cart
 • 12

  โคมห้อย A1079-A3 แก้วเทา

  ฿3,290.00 Add to cart
 • 18

  โคมห้อย A1041-A3 แก้วฟ้า

  ฿2,390.00 Add to cart
 • 10

  โคมไฟห้อย HY-902-5 E27

  ฿3,990.00 Add to cart
 • 8

  โคมไฟห้อย HY-857-3 E27

  ฿3,590.00 Add to cart
 • 9

  โคมไฟห้อย HY-902-3 E27

  ฿2,990.00 Add to cart
 • 19

  โคมห้อย A1041-A3 แก้วชา

  ฿2,390.00 Add to cart
 • 20

  โคมห้อย A1041-A3 แก้วเทา

  ฿2,390.00 Add to cart

OUR BRANDS

STAY IN TOUCH